Nota de informare a investitorilor cu privire la riscurile legate de durabilitate

11 Mar. 2021

 

Avand in vedere necesitatea implementarii Regulamentului UE nr. nr.2088/2019 privind riscurile legate de durabilitate, au fost introduse in documentele fondurilor urmatoarele informatii:

Informaţii privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019

Riscul legat de durabilitate este un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță, care, in cazul in care se produce, ar putea avea un efect advers real sau potențial asupra valorii unei investiții. Riscurile legate de durabilitate nu trebuie considerate un tip individual de risc, ci ar trebui incluse în categoriile de risc existente, având în vedere că au impact asupra tipurilor de risc la care fondurile de investiții sunt potențial expuse. Pentru a stabili modul în care riscurile legate de durabilitate pot fi avute în vedere în procesul de luare a deciziilor de investiție, SAI Atlas Asset Management SA a clasificat aceste riscuri în mai multe categorii:
§    Riscurile de mediu asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptării la schimbările climatice și tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, protejării biodiversității  și administrării resurselor, deșeurilor și altor poluanți.  
§    Riscurile sociale asociate condițiilor de muncă și de mediu și conformării la normele de muncă în vigoare, respectului pentru drepturile omului și normelor de siguranță a muncii.
§    Riscurile de guvernanță asociate măsurilor de evaluare a organelor de conducere a societății, măsurilor de combatere a mitei și corupției și conformării la legile și reglementările aplicabile.  

Fondurile administrate de SAI Atlas AM investesc şi în produse care nu respecta în totalitate criteriile aplicabile unei investiţii într-o activitate economică care contribuie la un obiectiv de mediu, măsurat spre exemplu prin indicatori-cheie în materie de utilizare eficientă a resurselor privind utilizarea energiei, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei şi a terenurilor, în materie de producţie de deşeuri şi emisiile de gaze cu efect sera, precum şi în ce priveşte efectele asupra biodiversităţii şi asupra economiei circulare.

Cantitatea încă redusă de informaţii disponibile referitoare la respectarea criteriilor de mediu, social și guvernanță (criterii ESG - Environmental, Social, Governance) de către emitenţi face ca investițiile care stau la baza acestui produs financiar să nu poată ţine seama momentan de totalitatea criteriilor UE pentru activităţi economice durabile din punct de vedere a mediului. Pe măsură ce informaţiile referitoare la criteriile definite în legislaţia UE vor fi suficiente pentru o documentare/analiza relevantă, SAI Atlas AM va ţine seama de criteriile UE pentru activităţi ecomomice durabile din punct de vedere a mediului.

 

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822