Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE: HERALD, HERMES, DCP INVESTITII SI MICHELANGELO

23 Dec. 2019

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, în calitate de administrator al FIA HERALD, FIA  HERMES, FIA DCP INVESTITII SI FIA MICHELANGELO, informeaza investitorii cu privire la avizarea de catre A.S.F prin Avizele nr.  356/19.12.2019, 357/19.12.2019, 358/19.12.2019, 359/19.12.2019 a urmatoarelor modificari intervenite in documentele Fondurilor (Prospecte de emisiune si Contracte de societate):

  • actualizararea metodologie de evaluare a instrumentelor financiare detinute in portofoliul fondurilor conform prevederilor Regulamentul ASF 2/2018 si a Regulamentului ASF 9/2014;
  • introducerea capitolului „Operaţiuni de finanţare prin instrumente financiare” conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2016;
  • modificarea politicii de investitii a fondurilor, in sensul eliminarii investitiilor directe sau indirecte în instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ netranzacţionate pe o piaţă reglementată sau pentru care nu există un reper de preţ compozit;
  • introducerea capitolului „Circumstante în care emisiunea şi răscumpărarea pot fi suspendate de A.S.F. sau Societate”, au fost introduse 2 situatii exceptionale privind suspundarea operatiunilor de catre Societate astfel: (i) In situatia in care, contravaloarea cererilor de rascumparare depuse in decursul unei date de rascumparare depasesc 15% din valoarea activelor Fondului, Societatea poate decide sa le onoreze in limita a 15% din activul Fondului, inregistrarea cererilor de rascumparare efectuandu-se prin metoda FIFO; Societatea va publica pe situl www.atlas-am.ro un anunt privind suspendarea operatiunilor precum si perioada  suspendarii care nu poate sa depaseasca 30 zile lucratoare; (ii) In situatia in care, contravaloarea cererilor de rascumparare depuse in decursul a 2 perioade consecutive stabilite pentru rascumparari depasesc 50% din valoarea activelor Fondului, Societatea isi rezerva dreptul de a suspenda operatiunile pentru urmatoarele 2  perioade stabilite pentru rascumparari.
  • actualizarea capitolului privind fuziunea, transformrea, lichidarea si scadenta fondurilor;
  • s-au actualizat/reformulat  responsabilitatile Depozitarului in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 2/2018;
  • eliminarea din politica de investitii a sintagmei „obţinerea unor randamente superioare dobânzilor bancare” pentru a nu intra sub incidenta Regulamentului UE 1131/2017 referitor la fondurile de piata monetara;

Alaturi de modificarile efectuate pentru incadrarea in prevederile Regulamentului 2/2018 si a Regulamentului UE nr. 2365/2016, asupra documentelor de constituire ale fondurilor au fost operate de catre societatea de administrare si urmatoarele modificari:

  • s-a actualizat capitolul privind „Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal” in sensul alinierii la Regulamentul GDPR, regulamentul european privind protectia datelor personale;
  • actualizarea capitolului privind delegarea activitatii de administrare, respectiv delegarea activitatii de contabilitate;
  • actualizarea/modificarea unori prevederi pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului Prospectelor de emisiune si a Contractelor de societate;

Documentele actualizate se pot accesa mai jos:

Prospect de emisiune FIA Herald (actualizat)

Prospect de emisiune FIA Hermes (actualizat)

Prospect de emisiune FIA DCP Investitii (actualizat)

Prospect de emisiune FIA Michelangelo (actualizat)


Investitorii care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele Fondurilor, au posibilitatea ca, intr-un interval de 15 zile de la data publicarii notei de informare a investitorilor, sa rascumpere numai integral unitatile detinute.  Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822