Nota de informare modificare procedura evaluare active

15 Feb. 2019

 

inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, informeaza investitorii fondurilor de investitii alternative administrate de Societate cu privire la revizuirea procedurii interne referitoare la inregistrarea si evaluarea elementelor de activ si pasiv a fondurilor administrate, in sensul introducerii metodei de evaluare pentru produsele financiare structurate, eliminarea paragrafelor referitoare la SIBEX, precum si alte reformulari/completari a anumitor paragrafe pentru o mai buna intelegere a procedurii.

Procedura revizuita poate fi procurata la cerere, gratuit, la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 2, telefon 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822