Nota de informare prelungire contract audit financiar

24 Iun. 2019

 

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a fondurilor de investitii alternative HERMES, HERALD, DCP INVESTITII si MICHELANGELO, informeaza investitorii cu privire la prelungirea contractului de audit financiar cu Deloitte Audit SRL, avand sediul in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924. 

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822