Drepturi de vot ale fondurilor administrate

Societatea are obligatia de a stabilii strategii adecvate si eficiente pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliile administrate, in beneficiul exclusiv al O.P.C-urilor administrate.

In vederea indeplinirii obligatiei exercitarii dreptului de vot in beneficiul al O.P.C-urilor administrate, Societatea va adopta urmatoarele masuri:

a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul O.P.C-urilor administrate;

b) asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii stabilite in documentele de constituire ale O.P.C-urilor;

c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare detinute in portofoliile O.P.C-urilor administrate vor fi exercitate de persoanele responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare desemnate in actele de constituire ale O.P.C-urilor. Evenimentele importante care se produc la nivelul societatilor detinute, majorari de capital, dividende, convocari adunari generale ale actionarilor precum si alte anunturi/modificari intervenite, vor fi monitorizate de catre departamentul de back-office si adus la cunostiinta persoanelor responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare.

Contractele de depozitare ale O.P.C–urilor administrate prevad clauze referitoare la obligativitatea Depozitarului de a informa Societatea de hotararile stabilite de emitenti in cadrul adunarilor generale extraordinare sau ordinare. Pe baza acestor informatii cat si a monitorizarii atente a personalului de back-office, persoanele responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare vor fi informate promt si vor putea lua decizii bazate pe informatii certe.

Responsabilii cu exercitarea votului vor urma procedurile standard stabilite de fiecare emitent si vor reprezenta oficial O.P.C-urile in adunarile ordinare sau extraordinare ale emitentilor prin promovarea celor mai bune interese, menite sa creasca valoarea portofoliilor acestora.

Exprimarea votului in numele clientilor va lua in considerare valoarea detinerilor din portofolii, impactul votului pe termen scurt/ lung, influenta cost/beneficiu.

Un conflict de interese apare atunci cand interesele Societatii interfereaza cu interesele O.P.C-urilor administrate. Pot constitui conflict de interese urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea:

a) un emitent este client al Societatii;

b) un emitent pentru care Societatea actioneaza ca sponsor, manager, distribuitor;

c) o persoana relevanta din cadrul emitentului are relatii directe cu Societatea sau cu personalulul Societatii;

In vederea prevenirii conflictelor de interese ce pot interveni in momentul exercitarii drepturilor de vot, Societatea va adopta urmatoarele masuri:

  1. monitorizarea persoanelor responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare, respectiv monitorizarea tranzactiilor efectuate de catre acestia cu diferiti emitenti care sunt inclusi si in portofoliile O.P.C-urilor administrate de Societate;

  2. identificarea posibilelor avantaje materiale sau financiare ce ar putea fi urmarite de persoanele responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare in vederea exercitarii unui drept de vot in defavoarea O.P.C-urilor;

  3. monitorizarea permanenta a persoanelor responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare in relatiile cu emitentii cat si a persoanelor relevante din cadrul Societatii in raport cu emitentii;

  In vederea asigurarii exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii ale O.P.C-urilor, Societatea va adopta urmatoarele masuri:

  a) informarea permanenta de catre reprezentantul compartimentului de control intern a modificarilor intervenite in documentele de constituire ale O.P.C-urilor, in special modificari intervenite in obiectivele si politica de investitii

  b) instruirea permanenta a persoanelor responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare privind obiectivele si politica de investitii ale O.P.C-urilor administrate de Societate;

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822