I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Inform notes

26 Oct. 2020

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a fondurilor de investitii alternative HERMES, HERALD, DCP INVESTITII si MICHELANGELO, informeaza investitorii cu privire la prelungirea contractului de audit financiar aferent anului 2021 cu Deloitte Audit SRL, avand sediul in Bucuresti, Cladirea The Mark, Calea Grivitei nr. 84-98 si 100 – 102, etajul 8 si etajul 9, Sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924.

Detalii complete privind documentele pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putand fi procurate gratuit, la cerere, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A Etaj 6 sector 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822