I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Remuneration policy

Politica de remunerare in cadrul SAI Atlas Asset Management SA

 

Politica de remunerare este adoptată de Consiliul de Administratie si stabileste principiile generale de remunerare din cadrul Societatii.

 

Salariul de baza reprezinta elementul fix al remunerarii si reflecta experienta profesionala, cerintele functiei, performanta, cresterea capacitatilor si aptitudinilor individului, prevazute in fisa postului unui angajat, ca parte a termenilor de angajare si evidentiate prin sistemul de evaluare. Plata variabila este optionala si poate include schemele anuale de premiere (bonusuri acordate angajatilor în perioada sarbatorilor) si alte programe de stimulente (sporuri). Fondul si Societatea nu plateste comisioane de performanta salariatilor.

Politica de remunerare se aplica tuturor categoriilor de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al Societatii sau a fondurilor administrate de Societate, inclusiv persoanelor aflate in functii de conducere, persoanelor responsabile cu adminstrarea riscurilor si cele cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanlele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

Anual, in raportul privind activitatea Fondului, Societatea va evidentia cuantumul total al remuneratiilor fixe si variabile platite personalului pentru anul financiar incheiat.

Politica de remunerare indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al Societatii promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

 

Informatii detaliate privind principiile de remunerare din cadrul SAI Atlas Asset Management SA pot fi vizualizate accesand linkul

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822