I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Impozitare

Incepand cu 01.01.2023, castigurile obtinute de investitorii persoane fizice din plasamentele in fondurile de investitii vor fi impozitate prin retinere la sursa, astfel:

  • prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii;
  • prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;

Câștigul se determină prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat (PMP), cuprinzând și costurile aferente răscumpărării, pe fiecare fond, indiferent de perioada de deținere.

Incepand cu ianuarie 2023, SAI Atlas Asset Management SA va calcula și va reține impozitul pe câștigul din investiții, la data stabilirii valorii de răscumpărat a unităților de fond. Ulterior, societatea de administrare va vira impozitul către bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost reținut și este considerat impozit final.

Incepand cu data de 01.01.2023 pierderile realizate din tranzactiile de rascumparare a unitatilor de fond nu se reporteaza, acestea reprezentand pierderi definitive ale investitorului, indiferent de data la care au fost inregistrate.

Fișa de portofoliu conține informații consolidate privind câștigul/pierderea pentru fiecare fond administrat de SAI Atlas Asset Management SA pentru care au fost realizate răscumpărări de către investitor. Conform prevederilor legale în vigoare, SAI Atlas Asset Management SA are obligația să transmită către investitori Fișa de Portofoliu până pe data de 28 februarie a anului curent pentru anul anterior. Aceasta se va transmite la adresa  de corespondență sau o puteți obține gratuit la sediul SAI Atlas Asset Management SA din Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7A, birou 1, etaj 6, sector 1.

Conform Legii 227/2015, art. 170, investitorii persoane fizice care au obținut câștiguri din răscumpărarea unităților de fond, au obligația ca până la data de 25 mai 2024 să depună (pentru anul fiscal 2023) Declarația Unică 212, pentru declararea și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, CASS, DOAR dacă câștigurile obținute sunt:

  • peste nivelul a 6 salarii minime brute pe economie, în cuantum de 10% din 6 salarii minime brute pe economie;
  • între 12 şi 24 de salarii minime brute pe economie, în cuantum de 10% din 12 salarii minime brute pe economie;
  • peste nivelul a 24 salarii minime brute pe economie, in cuantum de 10% din 24 salarii minime brute pe economie.

Atenție: Conform Legii 227/2015, Declarația Unică este obligatorie DOAR în cazul în care câștigurile obținute depășesc nivelul a 6 salarii minime brute pe economie, începând cu declarația de depus în anul 2024.

 

 

Pentru anul fiscal 2022, investitorii au încă obligația să depună, până în 25 mai 2023, Declarația Unică (212) pentru impozitul pe venit, și, dacă este cazul, declarația și plata contribuției la asigurările sociale de sănătate, CASS pentru veniturile nete ce depășesc 12 salarii minime pe economie în cuantum de 10% din 12 salarii minime brute pe economie. Declarația se depune prin Spațiul Privat Virtual, e-guvernare, la registratura organului fiscal sau prin poștă cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2023.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822