I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Informal Note

29 Apr. 2022

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a fondurilor de investitii alternative HERMES, HERALD, DCP INVESTITII, MICHELANGELOALCHEMIST informeaza investitorii cu privire la publicarea rapoartelor aferente anului 2021 în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul www.atlas-am.ro. Rapoartele pot fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti –Ploiesti nr. 7A Etaj 6.    

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822