I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Informative note to investors regarding the publication of the 2022 annual financial statements

28 Apr. 2023

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a fondurilor de investitii alternative HERMES, HERALD, DCP INVESTITII, MICHELANGELOALCHEMIST informeaza investitorii cu privire la publicarea rapoartelor aferente anului 2022 în Buletinul A.S.F. şi pe site-ul www.atlas-am.ro. Rapoartele pot fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societăţii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti –Ploiesti nr. 7A Etaj 6.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822