I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Notă de informare a investitorilor FIA HERALD

6 Ian. 2023

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, în calitate de administrator al F.I.A HERALD, informează investitorii cu privire la distribuirea de beneficii aferente anului 2022 pentru toate unităţile de fond subscrise la data de 31.12.2022 (data de înregistrare).

SAI Atlas Asset Management SA a calculat şi înregistrat beneficiul aferent anului 2022 pentru FIA Herald în valoare de 3.324,71 EUR/unitate de fond.

Detalii complete privind modalitatea de calcul a beneficiilor pot fi consultate la cerere, gratuit, de către investitorii Fondului, la sediul societăţii de administrare din Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822