I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE

10 Feb. 2023

Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE:

HERALD, HERMES, DCP INVESTITII, MICHELANGELO si ALCHEMIST

 

 

inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, informeaza investitorii fondurilor de investitii alternative administrate de Societate cu privire la revizuirea procedurii interne referitoare la inregistrarea si evaluarea elementelor de activ si pasiv a fondurilor administrate, in sensul introducerii metodei de evaluare pentru detinerile de parti sociale si active imobiliare.

Procedura revizuita poate fi procurata la cerere, gratuit, la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1, telefon 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822