I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DE INVESTITII ALTERNATIVE: HERALD, HERMES, DCP INVESTITII, MICHELANGELO si ALCHEMIST

1 Mar. 2022

AFIA ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, informeaza investitorii fondurilor de investitii alternative administrate de Societate cu privire la revizuirea procedurii interne referitoare la inregistrarea si evaluarea elementelor de activ si pasiv a fondurilor administrate, in sensul

(1) introducerii metodei de evaluare pentru detinerile de parti sociale precum si

(2) alte reformulari/completari a anumitor paragrafe pentru o mai buna intelegere a procedurii.

Procedura revizuita poate fi procurata la cerere, gratuit, la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, Etaj 6 biroul 1, telefon 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822