I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Nota de informare catre investitorii FIA HERALD

14 Sep. 2022

 

Nota de informare catre investitorii Fondului de Investitii Alternative HERALD

 

 

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. în calitate de administrator al fondului de investitii alternative HERALD informeaza investitorii cu privire la modificarea Documentulului de oferta Capitolul 3 „Informatii cu privire la F.I.A”, pct. 12 „Distribuirea castigului realizat”, astfel: (1) eliminarea conditiei distribuirii anuale a beneficiilor in cazul in care profitul pe unitate depaseste 100 EUR, (2) valoarea beneficiului se calculeaza ca diferenta pozitiva intre V.U.A.N certificat pentru data de 31 decembrie si valoarea de 8.100 EUR, (3) modificarea prevederilor in cazul  beneficiilor care nu vor putea fi virate in contul curent al investitorilor din motive neimputabile A.F.I.A, respectiv blocarea acestora intr-un cont si in cazul in care dupa 3 ani investitorilor nu le vor putea fi virate sumele de bani, acestea vor fi inregistrate ca venituri ale F.I.A si (4) actualizarea/modificarea unori prevederi din cadrul capitolului pentru o mai mare intelegere a continutului.

Modificarea politicii de distribuire a beneficiilor a avut la baza o mai mare claritate a modului de calcul al beneficiilor cuvenite investitorilor.

Investitorii FIA Herald care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in Documentul de oferta, au posibilitatea ca, in intervalul de 15 zile de la data publicarii notei de informare, sa rascumpere  integral unitatile detinute.

 

Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822