I want to be contacted!

Information required for registration: Name, E-mail or Phone.

Nota de informare catre investitorii FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII: AUDAS PISCATOR, PISCATOR EQUITY PLUS SI MONOLITH

17 Sep. 2021

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FDI Audas Piscator, FDI Piscator Equity Plus si FDI Monolith, informeaza investitorii cu privire la autorizarea de catre A.S.F prin Autorizatia nr. 194/15.09.2021, Autorizatia nr. 195/15.09.2021 si Autorizatia nr. 196/15.09.2021, modificarea Prospectelor de emisiune ca urmare a alinierii acestora la prevederile Regulamentului UE nr.2088/2019 prin introducerea „cap. 3.2.7 Informaţii privind riscurile legate de durabilitate conform Regulament UE nr.2088/2019”.


Alaturi de modificarea mai sus mentionata, Autorizatia ASF nr. 195/15.09.2021 si Autorizatia ASF nr. 196/15.09.2021  autorizeaza si urmatoarele modificari intervenite in documentele de constituire ale FDI Audas Piscator si FDI Monolith (Prospectul de emisiune, Regulile si Contractul de societate):


(1)
introducerea clauzei de imputernicire in Formularul de subscriere in vederea semnarii cererilor de subscriere si rascumparare de catre unul sau mai multi imputerniciti desemnati de titularii unitatilor de fond;
(2) eliminarea posibilitatii platii sumelor rascumparate in contul imputernicitului;
(3) modificarea capitolului referitor la Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din Prospectul de emisiune, in sensul informarii imputernicitului de prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislatiei in vigoare;
(4) Introducerea in politica de investitii a fondurilor posibilitatea investitii in instrumente financiare derivate de tipul CFD (contracts for difference) având ca suport titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A;
(5) actualizarea/modificarea unori prevederi pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor;

 

Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea acestei note de informare. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22

Forma actualizata documente fonduri:

FDI AUDAS PISCATOR

FDI PISCATOR EQUITY PLUS

FDI MONOLITH

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822