Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Politica de remunerare

Politica de remunerare este adoptată de Consiliul de Administratie si stabileste principiile generale de remunerare din cadrul SAI Atlas Asset Management SA ("SAI Atlas AM").

 

Salariul de baza reprezinta elementul fix al remunerarii si reflecta experienta profesionala, cerintele functiei, performanta, cresterea capacitatilor si aptitudinilor individului, prevazute in fisa postului unui angajat, ca parte a termenilor de angajare si evidentiate prin sistemul de evaluare. Plata variabila este optionala si poate include schemele anuale de premiere (bonusuri acordate angajatilor în perioada sarbatorilor) si alte programe de stimulente (sporuri). Fondurile si SAI Atlas AM nu platesc comisioane de performanta salariatilor.

 

Politica de remunerare se aplica tuturor categoriilor de personal ale caror activitati profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al SAI Atlas AM sau a fondurilor administrate de SAI Atlas AM, inclusiv persoanelor aflate in functii de conducere, persoanelor responsabile cu adminstrarea riscurilor si cele cu functii de control, precum si orice angajat ce primeste o remuneratie totala care il plaseaza in aceeasi categorie de remunerare cu persoanlele aflate in functii de conducere si persoanele responsabile cu administrarea riscurilor.

Anual, in raportul privind activitatea fondurilor administrate, SAI Atlas AM evidentiaza cuantumul total al remuneratiilor fixe si variabile platite personalului pentru anul financiar incheiat.

Politica de remunerare indeplineste standardele pentru o structura de compensare obiectiva, transparenta si corecta, in conformitate cu cerintele legale. Sistemul de remunerare al SAI Atlas AM promoveaza un management corect si eficient al riscului si nu incurajeaza asumarea de riscuri ce depasesc nivelurile tolerate.

 

Informatii detaliate privind principiile de remunerare din cadrul SAI Atlas AM pot fi vizualizate accesand linkul

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822