Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Exercitarea drepturilor de vot ale fondurilor administrate

SAI Atlas Asset Management SA ("SAI Atlas AM") are obligatia de a stabilii strategii adecvate si eficiente pentru a determina momentul si modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor detinute in portofoliile administrate, in beneficiul exclusiv al O.P.C-urilor si a F.I.A administrate.

In vederea indeplinirii obligatiei exercitarii dreptului de vot in beneficiul al O.P.C-urilor si F.I.A administrate, SAI Atlas AM va adopta urmatoarele masuri:
a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societatilor din portofoliul O.P.C-urilor si F.I.A administrate;
b) asigurarea exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii stabilite in documentele de constituire ale O.P.C-urilor si F.I.A administrate;
c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.

Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare detinute in portofoliile O.P.C-urilor si F.I.A administrate vor fi exercitate de catre reprezentantul legal al SAI Atlas AM sau de catre persoanele responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare desemnate in actele de constituire ale O.P.C-urilor si F.I.A administrate.

Evenimentele importante care se produc la nivelul societatilor detinute, majorari de capital, dividende, convocari adunari generale ale actionarilor precum si alte anunturi/modificari intervenite, sunt monitorizate de catre departamentul de analiza si plasarea intrumentelor financiare si adus la cunostiinta comitetului de investitii si departamentului de back-office.

Contractele de depozitare ale O.P.C–urilor si F.I.A administrate prevad clauze referitoare la obligativitatea Depozitarului de a informa SAI Atlas AM de hotararile stabilite de emitenti in cadrul adunarilor generale extraordinare sau ordinare.
Responsabilii cu exercitarea votului vor urma procedurile standard stabilite de fiecare emitent si vor reprezenta oficial O.P.C-urile si F.I.A in adunarile ordinare sau extraordinare ale emitentilor prin promovarea celor mai bune interese, menite sa creasca valoarea portofoliilor acestora.
Exprimarea votului in numele clientilor va lua in considerare valoarea detinerilor din portofolii, impactul votului pe termen scurt/ lung, influenta cost/beneficiu.

Un conflict de interese apare atunci cand interesele SAI Atlas AM interfereaza cu interesele O.P.C-urilor sau F.I.A administrate. Pot constitui conflict de interese urmatoarele situatii, fara a se limita la acestea:
a) un emitent este client al SAI Atlas AM;
b) un emitent pentru care SAI Atlas AM actioneaza ca sponsor, manager, distribuitor;
c) o persoana relevanta din cadrul emitentului are relatii directe cu SAI Atlas AM sau cu personalulul SAI Atlas AM;

In vederea prevenirii conflictelor de interese ce pot interveni in momentul exercitarii drepturilor de vot, SAI Atlas AM va adopta urmatoarele masuri:
1. monitorizarea persoanelor responsabile cu exercitarea drepturilor de vot, respectiv monitorizarea tranzactiilor efectuate de catre acestia cu diferiti emitenti care sunt inclusi si in portofoliile O.P.C-urilor si F.I.A administrate de SAI Atlas AM;
2. identificarea posibilelor avantaje materiale sau financiare ce ar putea fi urmarite de persoanele responsabile cu exercitarea drepturilor de vot in vederea exercitarii unui drept de vot in defavoarea O.P.C-urilor sau F.I.A administrate;
3. monitorizarea persoanelor responsabile cu exercitarea drepturilor de vot in relatiile cu emitentii cat si a persoanelor relevante din cadrul SAI Atlas AM in raport cu emitentii;

Reprezentantul legal sau persoanele responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare vor exercitarea drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii mentionate in documentele de constituire ale O.P.C-urilor/F.I.A administrate.

In vederea asigurarii exercitarii drepturilor de vot in conformitate cu obiectivele si politica de investitii ale O.P.C-urilor/F.I.A administrate, SAI Atlas AM va adopta urmatoarele masuri:
(a) informarea permanenta de catre reprezentantul departamentului de conformitate a modificarilor intervenite in documentele de constituire ale O.P.C-urilor/F.I.A administrate, in special modificari intervenite in obiectivele si politica de investitii;
(b) instruirea permanenta a persoanelor responsabile cu analiza si plasarea instrumentelor financiare privind obiectivele si politica de investitii ale O.P.C-urilor/F.I.A administrate de SAI Atlas AM;

Suspiciunea unui conflict de interese va fi raportata de catre departamentul de conformitate catre consiliul de administratie si auditori.

Politica de implicare in cadrul emitentilor din portofoliul fondurilor administrate

SAI Atlas Asset Management SA nu are integrata o politica de implicare in strategia de investitii a emitentilor in care s-a investit. Astfel, SAI Atlas Asset Management SA: (1) nu poarta dialoguri cu emitentii in care s-a investit, (2) nu coopereaza cu alti actionari, nu comunica cu partile interesate relevante din emitentii in care s-a investit. Momentan, SAI Atlas Asset Management SA are infiintat un departament de Analiza si Plasamente care monitorizeaza aspectele relevante legate de emitentii in care s-a investit care trebuie sa fie conforme cu strategia de investitii a fondurilor precum si proceduri interne prin care sunt gestionate conflictele de interese reale si/sau potentiale. Aceasta abordare are la baza politica interna de a ne baza investitiile strict pe rapoartele de analiza interne si pe informatiile publice disponibile investitorilor, o implicare activa intr- un emitent nefiind luata in calcul decat in eventualitatea depasirii pragului de 10% din actiunile cu drept de vot ale acestuia, prag ce ar duce la incadrarea in categoria actionarilor semnificativi. Pana in prezent SAI Atlas AM nu a depasit acest prag la nici unul din emitentii detinuti in portofoliile fondurilor administrate.

 

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822