Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

FATCA

FATCA (The US Foreign Account Tax Compliance Act”) reprezinta un set de masuri legislative adoptate in luna martie 2010 de Statele Unite ale Americii (SUA) cu scopul de a preveni si a reduce evaziunea fiscala generata de activitatea transfrontaliera a rezidentilor americani.

Principiile prevazute de FATCA sunt urmatoarele:

  • institutiile financiare nerezidente in SUA au obligatia de a identifica si de a raporta anual autoritatilor fiscale americane, in mod automat, informatii specifice legate de conturile deschise de rezidenti americani, entitati straine cu actionariat substanţial american, precum si clienti clasificati drept recalcitranti;
  • refuzul de a comunica aceste informatii specifice despre rezidentii americani de catre institutiile financiare nerezidente in SUA se sanctioneaza conform legii americane prin aplicarea unei retineri la sursa de 30% asupra oricaror plati de natura dobanzilor, dividendelor, chiriilor, primelor, anuitatilor, compensarilor, remuneratiilor, onorariilor si altor castiguri anuale sau periodice fixe sau determinabile, cu sursa SUA. Aceasta cota este aplicabila in cazul in care institutiile financiare nerezidente in SUA refuza sa dezvaluie identitatea si sa comunice informatii despre clientii lor care sunt rezidenti americani.

Institutiile financiare au obligatia sa declarae anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F informatii de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau inchise de contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international la un astfel de schimb de informatii. Aceste informatii se refera inclusiv, dar fara a se limita la: a) nume, adresa, jurisdictia de rezidenta fiscala, numar de identificare fiscala, data si locul naterii; b) numarul de cont si soldul conturilor; c) in cazul conturilor de custodie, de depozite si altele-cuantumul brut total platit /creditat in legatura cu respectivul cont, al dobanzilor, dividendelor, altor venituri generate, precum si incasarile brute totale din vanzarea/rascumpararea activelor financiare; d) orice alte date si documente solicitate conform legii de catre autoritate.

In contextul in care investitorul este contribuabil rezident al unui stat cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international, informatii financiare privind conturile deschise si/sau inchise de investitor fac obiectul raportarii catre organul fiscal din cadrul A.N.A.F.

Informatiile mentionate, obtinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F se utilizeaza de catre acesta doar in scopul realizarii schimbului de informatii privind contribuabilii rezidenti ai statelor cu care Romania s-a angajat printr-un instrument juridic de drept international si pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si cu respectarea dispozitiilor art. 11 din Codul de Procedura Fiscala privind Secretul Fiscal.

Investitorii vizati beneficieaza de drepturile prevazute de Regulamentul UE 2016/649 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare in special dreptul de acces la date, de informare, de interventie asupra datelor si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legale, trimitand, atunci cand prevederile legale mentioneaza acest lucru, o adresa scrisa, datata si semnata catre SAI Atlas Asset Management SA in care sa precizeze numele complet si domiciliul pentru identificare.

 

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inregistrata pe siteul IRS cu Statusul FATCA Registered Deemed-Compliant Financial Institution (including a Reporting Financial Institution under a Model 1 IGA) si a primit Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 4APJM3.99999.SL.642

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822