Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Atlas Asset Management

Despre noi

Despre noi

S.A.I. Atlas Asset Management S.A. este autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (A.S.F.) sa administreze fonduri deschise de investitii (F.D.I.),  precum si fonduri de investitii alternative (F.I.A.). Pentru mai multe informatii privind fondurile de investitii administrate de S.A.I. Atlas Asset Management S.A. va rugam sa cititi documentele de constituire ale fondurilor sau sa ne apelati la numarul de telefon 0213617821.

 

De ce S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.?

Profesionalism, experienta, transparenta, diversificare, noutate, sunt cuvintele ce definesc managementul si echipa S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT.

Oferirea unor servicii profesionale, eficiente cat si prezentarea unor solutii originale sunt principalele obiective ale echipei S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.


Informatii S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

 

Capital social subscris si varsat: 910.000 RON

Nr. inregistrare Registrul Comertului Bucuresti: J40/15700/2008

Cod de identificare fiscala (CUI): 24467322

Decizia de autorizare in calitate de Societate de administrare a investitiilor (S.A.I): 607/14.04.2009

Nr. de inregistrare in calitate de S.A.I in Registrul ASF: PJRO5SAIR/400030

Autorizatia A.S.F in calitate de Administrator de fonduri de investitii alternative (A.F.I.A): nr. 44/15.02.2018

Nr. inregistrare in calitate de A.F.I.A in Registrul ASF: PJ307.1AFIAA/400006

Domeniul principal de activitate al societatii este cod CAEN 663 – Activitati de administrare a fondurilor. Obiectul principal de activitate al societatii este Cod CAEN 6630 „Activităţi de administrare a fondurilor” – administrarea O.P.C.V.M stabilite in Romania sau in alt stat membru. Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:

a) administrarea investitiilor;

b) desfăsurarea de activităti privind:

1. servicii juridice si de contabilitate aferente administrării de portofolii;

2. cererile de informare ale clientilor;

3. evaluarea portofoliului si determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;

4. monitorizarea conformitătii cu reglementările în vigoare;

5. mentinerea unui registru al detinătorilor de titluri de participare;

6. distributia veniturilor;

7. emiterea si răscumpărarea titlurilor de participare;

8. tinerea evidentelor;

c) marketing si distributie.

 

Societatea mai poate administra, sub conditia autorizarii A.S.F, si  fonduri de investitii alternative (F.I.A). Principalele activitati pe care Societatea le poate desfasura atunci cand administreaza un F.I.A sunt urmatoarele:

a) administrarea portofoliului;

b) administrarea riscurilor;

Societatea poate desfasura, in cadrul administrarii colective a unui F.I.A si alte activitati, precum :

a) administrarea entitatii:

1. servicii juridice si de contabilitate a fondului;

2. cereri de informare din partea clientilor;

3. evaluarea si stabilirea pretului, inclusiv returnari de taxe;

4. controlul respectarii legislatiei aplicabile;

5. tinerea registrului detinatorilor de titluri de participare;

6. distributia veniturilor;

7. emisiuni si răscumparari de titluri de participare;

8. decontarea de contracte, inclusiv emiterea de certificate;

9. tinerea evidenţelor; 

b) distribuire;

c) activitati legate de activele FIA, si anume servicii necesare pentru indeplinirea atributiilor de administrare ale AFIA, administrarea infrastructurilor, administrarea bunurilor imobiliare, consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, consultanţta si servicii privind fuziunile si achizitiile de entitati, precum si alte servicii legate de administrarea FIA si a societatilor si a altor active in care a investit.                

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822