Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Eventuale petitii

Investitorii S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. pot depune petitii in mod gratuit, la sediul societatii din Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 7A, etaj 6, Sector 1, Bucuresti. Ofiterul de conformitate are in evidenta un Registru Unic de Petitii aflat la sediul societatii care include cel putin urmatoarele informatii:

1. numarul petitiei;
2. data petitiei;
3. identitatea petentului, inclusiv adresa, numarul de telefon, e-mail si serviciul/activitatea prestat(a) la care se refera;
4. numele, prenumele si functia persoanelor din cadrul Societatii la adresa carora s-a formulat petitia sau carora petentul li s-a adresat pentru prestarea serviciului/activitatii respectiv(e);
5. obiectul petitiei;
6. stadiul petitiei;
7. data si modul de solutionare a petitiei;
8. motivul pentru care petitia nu a fost solutionata favorabil (daca este cazul);
9. prejudiciul invocat de petent (daca este cazul);
10. observatii;

Petitiile vor fi solutionate in termen de maxim 30 de zile de la data inregistrarii acestora in cadrul SAI Atlas AM.

 

Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN)

Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) a infiintat SAL-FIN, o entitate creata in cadrul A.S.F cu scopul de a permite consumatorilor sa apeleze gratuit la un mecanism de solutionare alternativa a litigiilor din domeniul financiar nonbancar.

Misiunea SAL-Fin este de a organiza solutionarea extrajudiciara a disputelor financiare nonbancare, interne sau transfrontaliere, in materie de consum. Conciliatorii din domeniul financiar nonbancar cu experienta in mediere, negociere sau arbitraj pot propune sau impune o varianta de solutionare a litigiului in mod echilibrat, impartial, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumatori.

SAL-Fin informeaza partile cu privire la derularea si consecintele alegerii uneia dintre procedurile de solutionare. Consumatorul este cel care decide derularea procedurii aleasa, iar SAL-Fin va informa comerciantul cu privire la constituirea si rezolvarea cererii.

Pentru solutionarea unui litigiu cu un profesionist/comerciant prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-Fin in scris, direct la sediul SAL-Fin, prin posta sau prin mijloace electronice de comunicare.

Mai multe informatii privind Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN)  regasesc la adresa http://www.salfin.ro/.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822