Fondul de Compensare a Investitorilor

S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A.( Fondul) este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F).

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare. Compensarea investitorilor se face in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu reglementarile ASF.

Societatile de administrare a investitiilor inscrise in Registrul A.S.F. care au in obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, sunt obligate sa participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor. Fondul compenseaza in mod egal si nediscriminatoriu investitorii in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor, plafonul prevazut de Directiva 97/9/CE privind schemele de compensare a investitorilor. Deoarece pentru atingerea acestui nivel Romania a negociat perioade de tranzitie in procesul de aderare la Uniunea Europeana, plafonul maxim a fost atins in 2012, dupa cum urmeaza:

·     la data autorizarii fondului: echivalentul in lei a 1.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2006: echivalentul in lei a 2.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2007: echivalentul in lei a 4.500 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2008: echivalentul in lei a 7.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2009: echivalentul in lei a 9.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2010: echivalentul in lei a 11.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2011: echivalentul in lei a 15.000 EUR/investitor individual;

·     incepand cu 01.01.2012: echivalentul in lei a 20.000 EUR/investitor individual.

Conform legii pietei de capital 297/2004, anumite categorii de investitori sunt exceptate de la compensare. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este obligata sa prezinte clientilor sai toate informatiile necesare despre Fondul de compensare la initierea administrarii unui Portofoliu individual de investitii.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822