Nota de informare a investitorilor cu privire la riscurile legate de durabilitate

11 Mai. 2021

SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. nu ia in considerare efectul negativ al deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, asa cum sunt acestia definiti in cadrul Regulamentului (UE) 2019/2088.

Deciziile de investitii pentru Fondurile administrate nu integreaza riscurile de durabilitate care pot fi:
·    Riscurile de mediu asociate reducerii efectelor schimbărilor climatice, adaptarii la schimbarile climatice si tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon, protejarii biodiversitatii  si administrarii resurselor, deseurilor si altor poluanti.  
·    Riscurile sociale asociate conditiilor de munca si de mediu și conformarii la normele de munca in vigoare, respectului pentru drepturile omului si normelor de siguranta a muncii.
·    Riscurile de guvernanta asociate masurilor de evaluare a organelor de conducere a societatii, masurilor de combatere a mitei și coruptiei si conformarii la legile si reglementarile aplicabile.  

 

Motivele pentru care SAI/AFIA Atlas Asset Management S.A. a hotarat de a nu lua in considerare efectul negativ al deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate si de a nu integra riscurile de durabilitate in decizia de investitii pentru Fondurile administrate, sunt urmatoarele:

·     cantitatea limitata de informatii detaliate disponibila in prezent, transmise sau publicate de catre o parte dintre emitentii de instrumente financiare si/sau furnizorii de date;
·    nivelul activelor administrate de catre societatea de administrare a investitiilor este la un nivel a carui influenta nu este deosebit de relevanta in cadrul pietelor in care acestea opereaza ;
·    pietele pe care fondurile administrate investesc preponderent nu ofera suficiente instrumente care sa furnizeze informatii complete si care sa permita o analiza din punct de vedere al criteriilor de mediu, social si guvernanta  (criterii ESG - Environmental, Social, Governance).  

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822