Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Notă de informare a investitorilor FONDULUI DE INVESTIŢII ALTERNATIVE HERALD

8 Ian. 2020

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ307.1AFIAA/400006, în calitate de administrator al F.I.A HERALD, informează investitorii cu privire la distribuirea de beneficii aferente anului 2019 pentru toate unităţile de fond subscrise la data de 31.12.2019 (data de înregistrare).
Valoarea beneficiului s-a calculat pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019. Investitorii existenţi în fonduri la data de 31 decembrie (data de înregistrare) 2019, vor primi beneficii ca diferenţă între valoarea unităţii la 31 decembrie 2019 şi 1 ianuarie 2019.
SAI Atlas Asset Management SA a calculat şi înregistrat beneficiul aferent anului 2019 pentru FII Herald în valoare de  2.243,1063 EUR/unitate de fond.
Detalii complete privind modalitatea de calcul a beneficiilor pot fi consultate la cerere, gratuit, de către investitorii Fondului, la sediul societăţii de administrare din Bucureşti, sector 1, Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 7A, etaj 6 biroul 1, telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822