Nota de informare a investitorilor FONDULUI DESCHIS DE INVESTITII PISCATOR EQUITY PLUS

11 Mai. 2020

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FDI Piscator Equity Plus, informeaza investitorii cu privire la autorizarea de catre A.S.F prin Autorizatia nr. 73/7.05.2020 a urmatoarelor modificari intervenite in documentele de constituire ale fondului (Prospectul de emisiune, Contractul de societate si Regulile fondului):

1. Eliminarea comisionului de rascumparare, in acest sens capitolul 3.6. Comisioane şi alte cheltuieli litera (a) pct 2 din Prospectul de emisiune a fost modificat astfel: “La rascumpararea unitatilor de fond, investitorilor nu li se va percepe niciun comision.”

2. Introducerea Clauzei de imputernicire in Formularul de subscriere in vederea semnarii cererilor de subscriere si rascumparare de catre unul sau mai multi imputerniciti desemnati de titularii unitatilor de fond; in acest sens au fost modificate urmatoarele capitole din documentele de constituire, dupa caz: 3.3.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor (paragraful 2 pct. 7 si paragraful 3 pct. 8), 3.4.1. Emiterea unităţilor de fond (paragraful 7), 4.2. Răscumpărarea unităților de fond;

3. Eliminarea posibilitatii platii sumelor rascumparate in contul imputernicitului, in acest sens a fost modificat in Prospectul de emisiune si Regulile Fondului cap.4.2. Răscumpărarea unităților de fond cu noilele prevederi;

4. Modifcarea Capitolului 8. Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal din Prospectul de emisiune, in sensul informarii imputernicitului de prelucrarea datelor cu caracter personal conform legislatiei in vigoare;

Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea acestei note de informare. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822