Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Nota de informare a investitorilor FONDURILOR DESCHISE DE INVESTITII: AUDAS PISCATOR, MONOLITH SI PISCATOR EQUITY PLUS

23 Dec. 2019

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FDI Audas Piscator, FDI Monolith si FDI Piscator Equity Plus, informeaza investitorii cu privire la autorizarea de catre A.S.F prin Autorizatiile nr. 178/19.12.2019, 179/19.12.2019, 180/19.12.2019  a modificarilor intervenite in documentele de constituire ale fondurilor (Prospectul de emisiune, Contractul de societate si Regulile fondurilor) conform prevederilor Regulamentului A.S.F nr. 2/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Principalele modificari aduse documentelor fondurilor in vederea alinierii la Regulamentul ASF 2/2018 se refera la:

 • actualizarea metodologie de evaluare a instrumentelor financiare detinute in portofoliul fondurilor;
 • introducerea unor prevederi referitoare la limitele politicilor investitionale;
 • completarea politicii investionale prin mentionarea conditiilor de selectare a obligatiunilor corporative neadmise la tranzactionare;
 • modificarea politicii de investitii a fondurilor, in sensul eliminarii investitiilor directe sau indirecte în instrumente ale pieţei monetare de tipul efectelor de comerţ netranzacţionate pe o piaţă reglementată sau pentru care nu există un reper de preţ compozit;
 • modificarea cursurilor valutare utilizate in evaluarea elementelor din activ denominate in alte valute convertibile decat valuta fondului;
 • s-au introdus noi prevederi privind mentinerea sumelor rascumparate in cazul derularii procesului de lichidare al Fondurilor, respectiv in situatia imposibilitatii achitarii contravalorii unitatilor de fond catre unii investitori, administratorul lichidarii mentine in contul bancar sumele datorate investitorilor pe o perioada de timp nedeterminata;
 • modificarea capitolului privind situatiile în care "emisiunea şi răscumpărarea pot fi suspendate de A.S.F. sau Societate”, au fost introduse 2 situatii exceptionale privind suspundarea operatiunilor de catre Societate astfel: (1) In situatia in care contravaloarea cererilor de rascumparare depuse in decursul unei zile depasesc 15% din valoarea activelor Fondului, Societatea poate decide sa le onoreze in limita a 15% din activul Fondului, inregistrarea cererilor de rascumparare efectuandu-se prin metoda FIFO; Societatea va publica pe situl www.atlas-am.ro un anunt privind suspendarea operatiunilor precum si perioada  suspendarii care nu poate depasii 30 de zile lucratoare; (II)In situatia in care, contravaloarea cererilor de rascumparare depuse in decursul a cel mult cinci zile lucratoare consecutive depasesc 40% din valoarea activelor Fondului, Societatea isi rezerva dreptul de a suspenda operatiunile pentru o perioada de pana la 30 zile lucratoare;
 • a fost introdus capitolul „Toleranta erorii de calculare a activului Fondului” in sensul stabilirii limitei erorii de calcul de maxim 0,5% (50 de puncte de baza) din valoarea activului net al Fondului. Astfel, in cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranţă a erorii de calculare a activului net sau lipsa unor situaţii de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operaţiuni cu unităţi de fond în cazul în care limita de toleranţă a erorii de calculare a fost depăşită, Societatea nu revine asupra evaluării efectuate.
 • s-au actualizat/reformulat  responsabilitatile Depozitarului in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 2/2018;
 • eliminarea din politica de investitii a sintagmei „obţinerea unor randamente superioare dobânzilor bancare” pentru a nu intra sub incidenta Regulamentului UE 1131/2017 referitor la fondurile de piata monetara;
 • actualizarea capitolelor conform Anexelor la Regulamentul 2/2018;

Alaturi de modificarile efectuate pentru incadrarea in prevederile Regulamentului 2/2018, asupra documentelor de constituire ale fondurilor au fost operate de catre societatea de administrare si urmatoarele modificari:

 • introducerea capitolului „Operaţiuni de finanţare prin instrumente financiare” conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2365/2016;
 • s-a actualizat capitolul privind „Protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal” in sensul alinierii la Regulamentul GDPR, regulamentul european privind protectia datelor personale;
 • introducerea capitolului „Politica de remunerare in cadrul Societatii” in conformitate cu Legea 29/2017 de modificare OUG 32/2012;
 • actualizarea capitolului privind delegarea activitatii de administrare, respectiv delegarea activitatii de contabilitate;
 • mentionarea rotunjirii la 4 zecimale a cursurilor valutare, paritatilor valutare si valoarea totala a fiecarui instrument financiar din activului Fondului;
 • actualizarea/modificarea unori prevederi pentru o mai mare claritate/intelegere a continutului documentelor;

Documentele actualizate se pot accesa mai jos:

Prospect de emisiune FDI Audas Piscator (actualizat)

Prospect de emisiune FDI Piscator Equity Plus (actualizat)

Prospect de emisiune FDI Monolith (actualizat)


Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea acestei note de informare. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti Ploiesti nr. 7A etaj 6 biroul 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822