Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Nota de informare catre investitorii Fondul Inchis de Investitii MATADOR

2 Mar. 2015

Nota de informare a investitorilor FONDULUI INCHIS DE INVESTITII: MATADOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030, in calitate de administrator al FII MATADOR inscris in Registrul A.S.F cu nr. CSC08FIIR/400026, informeaza investitorii cu privire la avizarea de catre A.S.F prin Avizul nr. 69/27.02.2015, a modificarii duratei de existenta a FII MATADOR, respectiv in cadrul paragrafului 4 din „Capitolul 3 Informatii cu privire la Fond” subcapitolul „ 3.1. Identitatea Fondului” din Prospectul de emisiune se va modifica urmatoarea fraza astfel:

Fondul a fost inscris in Registrul A.S.F. sub numarul CSC08FIIR/400026 la data de 27.03.2012 si are o durata de existenta de 96 luni.

Alaturi de modificarea mai sus mentionata, Prospectul de emisiune cuprinde si o serie de actualizari/modificari ca urmare a:

  • modificarii componentei Consiliului de Administratie al societatii, respectiv actualizarea datelor privind membrii Consiliului de Administratie, Conducerea societatii precum si actualizarea experientei profesionale si detalierea activitatii membrilor Consiliului de Administratie si a Directorilor;
  • prevederilor O.U.G 32/2012 privind inlocuirea sintagmei „Conducatori” cu „Directori”;

Modificarea duratei de existenta a Fondului a fost efectuata si in Contractul de societate civila, respectiv in capitolul 3 „Durata Fondului” s-a modificat propozitia „Durata Fondului este de 36 luni” cu Durata Fondului este de 96 luni”. Totodata, in preambulul Contractului de societate civila, s-a actualizat functia dnului Balaci Dragos, respectiv Societatea de administrare este reprezentata de dnul Balaci Dragos in calitate de Director General.

 

Investitorii Fondului Inchis de Investitii MATADOR care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele Fondului, au posibilitatea ca, in intervalul de 15 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor avizate, sa rascumpere numai integral unitatile detinute. Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 – 16, Vila nr. N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822