Nota de informare catre investitorii fondurilor administrate de SAI Atlas Asset Management SA

5 Apr. 2018

 

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al Fondurilor Deschise de Investitii PISCATOR EQUITY PLUS, AUDAS PISCATOR, MONOLITH si a fondurilor de investitii alternative HERMES, HERALD, MATADOR, DCP INVESTITII si MICHELANGELO,  informeaza investitorii cu privire la modificarea prospectelor de emisiune in sensul schimbarii auditorului financiar. Noul auditor financiar al fondurilor este Deloitte Audit SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inregistrat la Registrul Comertului cu nr. J40/6775/1995, numar de identificare fiscala RO7756924, reprezentata legal de catre dnul Petr Pruner.

Detalii complete privind documentele modificate pot fi consultate pe  www.atlas-am.ro, putand fi procurate si la cerere, gratuit, de la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti -Ploiesti nr. 7A Etaj 2 sector 1 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

 

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822