Vreau să fiu contactat!

Informatii necesare pentru inregistrare: Nume si E-mail sau Telefon.

Nota de informare catre investitorii Fondurilor Inchise de Investitii HERMES si DCP INVESTITII

18 Mar. 2015

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. inscrisa in Registrul A.S.F. cu nr. PJRO5SAIR/400030, în calitate de administrator al FII HERMES inscris in Registrul ASF. cu nr. CSC08FIIR/400023 si al FII DCP Investitii inscris in Registrul ASF. cu nr. CSC08FIIR/400030, informeaza investitorii cu privire la operatiunile inregistrate in data de 31.07.2013 in calculul activului FII DCP Investiti precum si in data de 31.10.2014 in calculul activului FII HERMES astfel:
Avand in vedere prevederile pct. 4.2.2 din Prospectului de emisiune al FII DCP Investitii, respectiv „Lunar, in ultima zi a lunii, , vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim jumatate din numarul de unitati de fond subscrise pana la data respectiva.”,  in data de 31.07.2013 s-au subscris un numar de 779,3390 unitati de fond in cadrul FII DCP Investitii, subscriere ce a depasit jumatate din numarul de unitati emise pana la data respectiva.
Avand in vedere prevederile pct. 4.2.2 din Prospectului de emisiune al FII Hermes, respectiv „Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim jumatate din numarul de unitati de fond subscrise pana la data respectiva.”,  in data de 31.10.2014 s-au subscris un numar de 70,9584 unitati de fond in cadrul FII HERMES, subscriere ce a depasit jumatate din numarul de unitati emise pana la data respectiva.
Urmare a situatiei inregistrate, Directorii Societatii au convocat Consiliul de Administratie al SAI Atlas Asset Management SA in data de 17.03.2015. In cadrul Sedintei Consiliului de Administratie s-a stabilit informarea cu celeritate a investitorilor despre situatia inregistrata pe FII Hermes si FII DCP Investitii precum si modificarea Prospectelor de emisiune ale fondurilor prin majorarea numarului de unitati oferite lunar spre subscriere. In acest sens paragraful referitor la numarul de unitati oferite spre subscriere din subcapitolul 4.2.2. din Prospectului de emisiune al FII Hermes se va modifica astfel: „Lunar, in data de 15, precum si in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim 30.000 de unitati.” iar paragraful referitor la numarul de unitati oferite spre subscriere din subcapitolul 4.2.2. din Prospectului de emisiune al FII DCP Investitii se va modifica astfel „Lunar, in ultima zi a lunii, vor fi oferite spre subscriere, in cadrul unei oferte publice, un numar de maxim 30.000 de unitati de fond”.

SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA are obligatia de a asigura un tratament echitabil tuturor detinatorilor de fond si sa adopte permanent masuri care sa asigure protejarea investitorilor. Urmare a situatiei inregistrate avem rugamintea sa ne transmiteti in termen de 7 zile opinia dumneavoastra privind masurile intreprinse de catre SAI ATLAS ASSET MANAGEMENTSA. In cazul in care nu vom primi un raspuns in aceasta perioada, SAI ATLAS ASSET MANAGEMENT SA va considera acceptul dumneavoastra privind masurile intreprinse si vom depune spre avizare suplimentarea numarului de unitati oferite spre subscriere.

Va informam ca S.A.I ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. va adopta masuri permanente pentru evitarea unei asemena situatii precum si pentru respectarea prevederilor legale in vigoare.  
Detalii complete pot fi procurate la cerere, gratuit, de catre investitorii FII HERMES si FII DCP investitii , la sediul societatii de administrare din Bucuresti, sector 1, Bulevardul Agronomiei nr. 8 – 16, Vila nr. N3.1 Corp A, etajul 1, apartamentul nr. 5 telefon 021- 021 361 78 21, fax 021- 361 78 22.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822