Reguli si proceduri privind politica de plasare a ordinelor

Societatea depune toate eforturile ca tranzactiile efectuate in contul portofoliilor administrate sa fie realizate in cele mai avantajoase conditii pentru respectivele portofolii in ceea ce priveste pretul, costurile, viteza, probabilitatea executarii si decontarii, volumul, natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului.

Importanta factorilor care conduc la cele mai bune rezultate privind investitiile O.P.C –urilor administrate de Societate, se stabilesc avand la baza urmatoarele criterii:

 • obiectivele, politica de investitii si riscurile specifice ale O.P.C-urilor specificate in documentele de constituire ale fondurilor;
 • caracteristicele ordinului;
 • caracteristicile ordinului care fac obiectul ordinului respectiv;
 • caracteristicile locurilor de tranzactionare spre care poate fi directionat ordinul respectiv;

     Societatea va plasa ordine catre intermediarii pietei monetare si de capital, astfel incat sa nu avantajeze unul din portofoliile administrate in detrimentul altuia. In activitatea de plasare a ordinelor de tranzactionare, Societatea va actiona onest, corect si profesional, in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor lor si cu respectarea principiilor de etica profesionala stabilite prin reglementarile legale in vigoare si prin practicile consacrate in domeniu.

     In selectarea intermediarilor carora li se vor plasa spre executare ordinele de tranzactionare, Societatea va avea in vedere urmatoarele criterii:

 • Autorizarea acestora de catre autoritatile competente;
 • Experienta si buna reputatie in domeniu;
 • Abilitatea de a executa ordinele respective in cele mai bune conditii de pret si executie, in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor;
 • Comisioanele de tranzactionare practicate.

     In situatia in care clientii titulari ai portofoliilor de investitii individuale opteaza pentru utilizarea serviciilor unui anumit intermediar, Societatea va plasa spre executare ordinele de tranzactionare prin acel intermediar.

     Societatea va transmite ordine intermediarilor in functie de instrumentele financiare mentionate in documentele de constituire ale O.P.C-urilor sau in contractele individuale de administrare.

     Intrumentele financiare se vor tranzactiona prin intermediari autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara cat si prin institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei.

     Activitatea de plasare a ordinelor este realizata in cadrul Departamentul Analiza si Plasamente. In activitatea de plasare a ordinelor de tranzactionare, angajatii Departamentului Analiza si Plasamente vor respecta regulile si procedurile in vigoare pentru a actiona intotdeauna in cel mai bun interes al clientilor. Se interzice obtinerea de catre acestia sau de catre Societate a oricarui avantaj din utilizarea informatiilor confidentiale de care iau cunostinta, in special acolo unde poate aparea o situatie de conflict de interese intre Societate si clientii acesteia. In acest scop, angajatii Societatii implicati in efectuarea de tranzactii nu vor comunica informatii despre aceasta decat persoanelor indreptatite sa le cunoasca prin natura atributiilor lor de serviciu, si in niciun caz persoanelor care nu sunt angajati ai Societatii, decat la cererea autoritatilor competente.

     In cazul in care exista o decizie de cumparare/vanzare a unui instrument financiar pentru mai multe dintre portofoliile administrate, Societatea va incerca, pe cat posibil, sa obtina aceleasi conditii de executie pentru toate portofoliile. Cu toate acestea, avand in vedere ca nu se pot plasa ordine simultan pentru toate portofoliile administrate, se poate intampla ca aceleasi instrumente financiare sa fie cumparate/vandute in conditii de executie diferite pentru fiecare portofoliu administrat. Astfel de diferente pot apare si datorita faptului ca piata instrumentului respectiv poate fi mai putin lichida sau datorita faptului ca termenii unei tranzactii depind si de marimea valorii tranzactiei, iar portofoliile administrate pot fi de dimensiuni diferite.

     In acest scop, Societatea va incerca sa tranzactioneze un anume instrument pentru toate portofoliile pentru care exista aceasta decizie la momente cat mai apropiate, atunci cand conditiile dinpiata o permit.

     In cazul in care pentru un instrument financiar exista decizii de vanzare pentru anumite portofolii administrate si decizii de cumparare pentru alte portofolii administrate, Societatea nu va incheia tranzactii intre aceste portofolii, ci va plasa ordinele respective in piata in mod independent, incercand sa obtina cele mai bune conditii de pret/executie pentru fiecare portofoliu in parte. Cu toate acestea, exista posibilitatea ca ordinele sa se intersecteze in piata, astfel incat unul din portofolii sa vanda si un altul sa cumpere.

     Ordinele de tranzactionare a valorilor mobiliare se vor plasa spre executare intermediarilor agreati, pentru piata locala si internationala, sau, pentru pietele internationale ce nu sunt acoperite in mod corespunzator de acestea, entitatilor similare autorizate din strainatate.

     Plasarea ordinelor se va face in scris, telefonic (pe o linie inregistrata), prin fax, e-mail sau internet. Dupa executarea ordinelor, se va urmari primirea in termenul legal a confirmarilor de tranzactionare de la entitatile respective. Acestea vor fi verificate de catre angajatii Departamentului Analiza si Plasament pentru conformitate cu ordinele plasate, avizate si transmise Departamentului Back Office pentru inregistrare in baza de date.

     Ordinele de tranzactionare vor fi colectate pana la sfarsitul fiecarei luni pentru luna precedenta de la toate entitatile prin care s-a tranzactionat si se arhiveaza.Operatiunile cu unitati de fond ale O.P.C. din Romania se realizeaza prin completarea formularelor de adeziune/subscriere/rascumparare utilizate de O.P.C. respectiv.

     Ordinele de tranzactionare cuprind urmatoarele informatii care vor permite reconstituirea detaliata a ordinului:

a) numele sau un identificator al O.P.C.-ului si al persoanei care acționeaza in contul O.P.C.;

b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului in cauza;

c) cantitatea;

d) tipul ordinului;

e) pretul;

f) data si ora exacta a transmiterii ordinului si numele sau un identificator al persoanei careia i-a fost transmis ordinul;

g) numele persoanei care transmite ordinul;

h) daca este cazul, motivele revocarii unui ordin;

     Societatea are obligatia pastrarii, pe o perioada de cel putin 5 ani, a tuturor evidentelor si inregistrarilor referitoare la ordinele plasate, astfel incat A.S.F. sa poata supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia si, in special, verificarea respectarii de catre Societate a obligatiilor fata de clienti sau potentialii clienti.

     Societatea asigura pastrarea in siguranta a documentelor pentru a permite A.S.F, in situatii exceptionale, sa acceseze informatii pentru o perioada mai lunga de 5 ani, in functie de natura instrumentului sau tranzactiei cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C administrat.

      Inregistrarile si evidentele care specifica drepturile si obligatiile Societatii si ale clientului in baza unui contract de administrare a portofoliilor individuale vor fi pastrate cel putin pe durata relatiei cu clientul respectiv.

     Inregistrarile si evidentele Societatii trebuie pastrate intr-un mod accesibil, pentru a permite A.S.F-ului verificari ulterioare, si intr-o forma si de o maniera in care sa asigure respectarea urmatoarelor conditii:

 • accesul rapid si reconstituirea fiecarui element al tranzactiei;
 • efectuarea oricarei modificari sau a altui amendament, precum si continutul inregistrarilor si evidentelor inainte de astfel de modificari sau amendamente sa fie usor constatate;
 • manipularea sau alterarea inregistrarilor si evidentelor in alt mod nu trebuie sa fie posibila.

     Societatea va monitoriza regulat eficienta procedurii privind plasarea ordinelor si, in special, calitatea executarii ordinelor efectuata de intermediarii agreati si, daca este cazul, va corecta orice deficienta. Astfel, prezenta politica va fi revizuita cel putin anual sau ori de cate ori apare o modificare importanta care afecteaza abilitatea Societatii de a obtine cel mai bun rezultat pentru clientii sai.

     Societatea nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. cu niciunul dintre urmatoarele ordine:

 • un ordin al unui alt O.P.C.V.M.;
 • un ordin al unui alt client; sau
 • un ordin în cont propriu,

cu excepția cazului in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • agregarea ordinelor nu trebuie sa fie in dezavantajul oricaruia dintre O.P.C.V.M.-urile sau clienții ale caror ordine vor fi agregate;
 • Societatea va stabili si implementata o politica de alocare a ordinelor, prevazand termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor agregate, inclusiv modul in care volumul si pretulordinelor determina alocarea si tratamentul executarii partiale.

Societatea pune la dispozitia detinatorilor de titluri de participare, prin publicarea pe site-ul.

Societatii, informatii cu privire la politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzactiilor si la modificarile importante ale acesteia. Politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzactiilor va fi pusa la dispozitia investitorilor gratuit, la cererea acestora.

+4 0213 617 821
+4 0213 617 822